Vegetabilsk olje: Hamsterkjøp sikrer tomme hyller i Hamburg

Vegetabilsk olje: Hamsterkjøp sikrer tomme hyller i Hamburg

Det ble varslet om knapphet og prisøkninger. Michael Berlemann, den nye vitenskapelige direktøren ved Hamburg Institute for International Economics, forblir rolig til tross for de tomme hyllene.

Noen gjør det for tiden: Kjøper to flasker matolje når du bare trenger én . Du får ikke mer enn to flasker i mange supermarkeder i Hamburg – for eksempel i en butikk i St. Georg. Vegetabilsk olje er rasjonert som i krigstid og det er det som skjer for tiden.

Bilder av tomme supermarkedshyller på sosiale medier

På sosiale medier kunne man få inntrykk av at folk fyller bilene med vegetabilsk olje på grunn av de høye drivstoffprisene. Overalt ser du bilder og videoer av tomme hyller https://www.hhl-lagerinnredning.no/ i supermarkeder – også i Hamburg.

Nesten 80 prosent av solsikkeoljen kommer fra Russland eller Ukraina. Oljefrøforedlingsindustriens forening hadde varslet mangel og prisøkninger i begynnelsen av mars. Den nye vitenskapelige direktøren ved Hamburg Institute for World Economics, prof. Michael Berlemann, bekrefter dette, men er fortsatt rolig.

Uvanlig kjøpsatferd fører til flaskehalser

— Det kan godt hende vi har flaskehalser med noen produkter i mellomtiden. Dette skyldes imidlertid ikke nødvendigvis produktmangel, men den kortsiktige endringen i kjøpsatferd: „Supermarkedene kjenner vår normale kjøpsatferd og har forberedt seg på det. Hvis vi endrer alt totalt på kort sikt, så er det selvfølgelig vi vil plutselig få problemer i forsyningskjedene, sier professor Berlemann i NDR Hamburg Journal.

Frykt for tilbud driver hamsterkjøp

Mange er kjent med tomme hyller, spesielt når det kommer til toalettpapir under Corona. Noen fylte vognene sine – andre så bokstavelig talt ned i avløpet. Det er en effekt som så driver andre til hamster. Hvis importen fra Russland skulle stoppes, truet reelle flaskehalser og prisøkninger olje og gass i stedet for vegetabilsk olje.

Professor Berlemann forklarer kneet i hyllen slik: „Det er den psykologiske effekten at du tenker: ‚Hvis jeg ikke har mange ting under kontroll – som energiforsyning – så kan jeg i det minste prøve for familien min, for meg selv i mitt lille miljø for å sikre forsyningssikkerhet.“


Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.